Je maturita z matematiky jen zbytečný strašák? Názory ředitelů

Je matematika nutností nebo zbytečným strašákem?
  |  

Poslanci odsouhlasili zavedení povinné maturitní zkoušky od roku 2021. Tento krok budí kontroverze. Je nezbytné, aby maturant prokázal své znalosti z matematiky? Nebo se jedná o zbytečného strašáka, který znepříjemní zkoušku dospělosti humanitně zaměřeným studentům? V názorech na maturitní zkoušku z matematiky se neshodnou ani zástupci jednotlivých škol.

K maturitě nemohou "prolézt" všichni

"Má-li maturitní zkouška sama o sobě mít význam a má-li představovat nějakou hodnotu dosaženého vzdělání, myslím, že je třeba, aby obsahovala i matematiku," myslí si ředitelka Mgr. Iveta Horáčková, která vede ZŠ  a MŠ U Parkánu v Ďáblicích. "Vždyť situace, kdy mají maturitu všichni, kdo nějak "prolezli" jakoukoli střední školou, není přirozená."

 

Proč právě matematika?

"Otázkou je, proč právě matematika, vedle dvou jazyků, má mít statut povinného maturitního předmětu," kontruje zástupkyně ředitele pro gymnázium PaedDr. Jana Zbirovská ze Sunny Canadien School v Jesenici.  

"Zrovna tak bychom se mohli rozhodnout pro maturitu z některého přírodovědného, společenskovědního nebo estetického oboru a určitě bychom našli mnoho argumentů pro a proti. Naskýtá se otázka, proč je maturantovi, v jiných ohledech zcela právně zodpovědnému za své jednání, předepisováno, čemu bude věnovat své úsilí v době, kdy se profiluje a připravuje na specializované vysokoškolské studium." 

"Student by měl mít právo si zvolit maturitní předměty podle svého zaměření a předpokládaného dalšího studia či pracovního uplatnění. Logické je, že stát trvá na povinné maturitě z českého jazyka, jinak nevidím důvod, proč by např. student umělecké školy měl povinně maturovat z přírodovědného oboru. Studenty přírodovědně zaměřených oborů také nenutíme povinně maturovat z dějepisu," souhlasí Mgr. Dagmar Bartoňková z MŠ Nemo v Říčanech.

 

Matematiku ano, ale ne všem

I ti, kteří jsou pro zavedení povinné maturity z matematiky spekulují nad její konkrétní podobou. "Umím si představit, že by nebyla povinná pro všechny maturitní obory, ale gymnázia, průmyslovky i učební obory s maturitou technického zaměření by jí podle mého názoru rozhodně mít měly," říká ředitel ZŠ a MŠ Klecany. "Na střední škole by to pro žáky, kteří tam patří, neměl být problém! Problém je to ale pro ty, kteří by měli být spíše v učebním oboru a naučit se zvládnout řemeslo!" uvedla pro ČtiDoma.cz ředitelka ZŠ a MŠ Chrášťany Jana Báčová.

Novelu školského zákona pro vás budeme dále sledovat. Kromě povinných státních maturit, by měly být i jednotné přijímací zkoušky na SŠ z češtiny, literatury a matematiky. Poslanci dále dali zelenou domácímu vzdělávání na 2. stupni a také povinnému roku předškolního vzdělávání. Rozhovory se zástupci škol přineseme na ČtiDoma.cz v následujících týdnech.