Sociální podnikání v Toulcově dvoře II. část

"ENVIRA, o. p. s. je v provozu od roku 2014. Vydělila se ze Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které má nyní koordinační úlohu v Toulcově dvoře, Středisku ekologické výchovy Hlavního města Prahy," říká Alena Mrázková.
 

V pokračování rozhovoru s provozní ředitelkou společnosti ENVIRA o.p.s. se dozvíte něco o přípravě zdravotně postižených na návrat do práce nebo o oblíbených pracovních pozicích přímo v Toulcově dvoře.

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. sestává ze čtyř provozů, které plně podporují činnost Střediska ekologické výchovy (SEV) Hl. m. Prahy Toulcův dvůr. 

Jedním z nich je správa a údržba památkově chráněného objektu Toulcova dvora a pozemků, které k němu náleží. 

Informační centrum slouží návštěvníkům Toulcova dvora nejen k orientaci v nabídce programu SEV, nabízí jim rovněž aktivity ostatních pražských ekocenter a dalších spřízněných kulturních institucí.  Další aktivitou Informačního centra je poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a oblasti rozvoje.

Rukodělná dílna je nejnovějším z provozů sociálního podniku. Vyrábí keramiku pro propagaci Toulcova dvora i pro veškeré zájemce.

Zdravá jídelna je čtvrtým provozem, obsluhuje nejen zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také řadu mateřských škol, klubů i firemních akcí.

V předchozí části rozhovoru s paní Alenou Mrázkovou jsme probraly nesnadné začátky sociálního podniku. Dotkly jsme se i zajímavosti prvního projektu, který se kromě zdravotně znevýhodněných zaměřoval i na zaměstnávání migrantů. (Více se můžete dočíst ve článku Sociální podnikání v Toulcově dvoře I. část). Z minulosti jsme se vrátily do přítomnosti a nakously i plány do budoucna.

 Od srpna 2013 probíhá v Toulcově dvoře Tréninkový program. V čem spočívá jeho přínos?

Tréninkový program je určený lidem se zdravotním postižením, kteří se vracejí (např. po léčbě) nebo poprvé začleňují na trh práce. Mohou si zvolit, jak velký pracovní úvazek je pro ně přijatelný a v průběhu programu jej zvyšovat nebo snižovat. Mohou také požádat o přizpůsobení pracovní doby kvůli návštěvám lékaře, kvůli špatnému vstávání do práce, protože berou silné léky s vedlejšími účinky apod.

Tréninkový program je zaměstnání na pracovní smlouvu na dobu určitou (3 – 9 měsíců) v reálném pracovním prostředí. Za dobu zaměstnání se účastník programu naučí vyřídit si samostatně veškeré doklady k nástupu, absolvovat vstupní pohovor. Zařídí si běžné zaměstnanecké záležitosti jako je dovolená, pracovní neschopnost. Pro tréninkové zaměstnání si stanovuje individuální pracovní cíle, které jsou vždy zaměřené na nalezení nebo udržení si dlouhodobého zaměstnání. Pokud má uchazeč nereálná očekávání nebo nechce po skončení tréninkového programu pracovat, dáme ve výběrovém řízení přednost jinému kandidátovi, kterému získanou praxí na jeho cestě na trh práce pomoci můžeme.

Kolik klientů jste za tu dobu stihli připravit na vstup na volný trh práce? Jste s nimi stále v kontaktu? Jak se jim daří?

V roce 2013 program začínal, zaměstnávali jsme 5 osob v tréninkovém programu. V roce 2014 jsme spustili provoz rukodělné dílny a v programu se vystřídalo 63 osob. Někteří pokračovali i v roce 2015, kdy je prozatím celkový počet osob v programu 46.

S absolventy jsme v kontaktu. Zveme je na setkání se zaměstnanci, která pravidelně pořádáme.

V této době je oslovujeme s výzkumem hodnocení dopadu evropských projektů, máme přehled o působištích absolventů programu, i když ne o všech.

Nejoblíbenější pozice v tréninkovém programu? Administrativní asistent, asistent infocentra a také ošetřovatel zvířat.

Přesné informace máme o pracovnících, kteří se uplatnili přímo v naší společnosti na volných místech. Z tréninkového programu do dlouhodobého zaměstnání přešlo kolem 10 pracovníků. Nyní na konci druhého projektu věnovaného tréninkovému programu chystáme přechod dalších 10 osob do dlouhodobého zaměstnání přímo u nás.

Na konci tréninkového programu pomáhá sociální pracovnice s hledáním práce. Víme, kam účastníci odcházejí a nárazově, především s pozvánkou na posezení u ohně, nejméně jednou ročně, absolventy kontaktujeme a ptáme se, jak se jim daří. Cca 80 % absolventů odcházelo do nového zaměstnání, 20 % se zaměřilo na léčbu, studium nebo nárazové zaměstnávání.

Přesné statistiky nevedeme, odhadem 35 absolventů, se kterými jsme v kontaktu, má aktuálně zaměstnání.

Zdravotně znevýhodněním nabízíte skutečně širokou škálu pozic. O jaké z nich je největší zájem?

Největší zájem je o pozici administrativní asistent, asistent infocentra a ošetřovatel zvířat. Oblíbenými profesemi jsou také pracovník rukodělné dílny a pomocný kuchař.

ENVIRA, o. p. s. je v provozu od roku 2014. Vydělila se ze Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které má nyní koordinační úlohu v Toulcově dvoře, Středisku ekologické výchovy Hlavního města Prahy.

Psali jsme také:

Jak se vám v současné době v sociálním podnikání daří? Co plánujete do budoucna?

První dva roky jsou velmi náročné. Organizační uspořádání se musí ustálit. Změnil se způsob financování. Stále více se orientujeme na podnikání. Po necelých dvou letech se ukazuje, že systematickou prací společnost udržuje a nadále rozvíjí pracovní místa pro OZP, což je naším hlavním posláním. Za dva roky existence jsme realizovali již tři velké evropské projekty.

Do budoucna plánujeme zejména soustředit se na zajištění dostatku financí, psychicky odolného personálu, rozvíjení týmové spolupráce a zajištění kvality výrobků a služeb.

ENVIRA, o. p. s. má na příští rok velký úkol udržení provozu rukodělné dílny po skončení podpory evropským projektem.

Pokud vás činnosti sociálního podniku zaujala, můžete se zúčastnit rovněž konference, která se koná 22. října v areálu Toulcova dvora.

Konference o sociálním podnikání

22.10.2015 - 09:0016:15

- Konference Sociální podnikání - současná praxe a vyhlídky je završením přednáškového cyklu Za duševním zdravím na Toulcově dvoře v Hostivaři. Konference se zaměří na zaměstnávání nejen duševně nemocných, ale na problematiku zaměstnávání OZP jako takovou. Dozvíte se zde o legislativě týkající se...
Více o akci


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru