lékaři

Lékař je osoba vzdělaná v lékařství s licencí k výkonu lékařské praxe. Zaměřuje se zejména na prevenci, odhalování, léčbu a následnou péči v případě nemocí nebo poškození zdraví, zahrnuje případně i vzdělávací, osvětovou činnost v této oblasti.

V Česku se jedná typicky o absolventa magisterského studijního programu všeobecného lékařství na lékařské fakultě, což je šestileté prezenční studium zakončené titulem „doktor medicíny“ Podle své odbornosti skládá odborné zkoušky – atestace.

Patronem lékařů je sv. Lukáš.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.