Rakovina slinivky břišní v nás bez příznaků roste i 10 let. Pak je na léčbu pozdě, naděje ale existuje

U většiny pacientů se nemoc podaří diagnostikovat až v rozvinuté fázi
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším formám onkologického onemocnění. Nijak se neprojevuje a zabíjí do několika málo měsíců. U přibližně 10 % nemocných ji lze předvídat, například kvůli tomu, že ji mají v rodině. Právě pro ty je určen screening vysoce rizikových jedinců, který odstartoval před několika měsíci.

Lidé, kteří do skupiny ohrožených rakovinou slinivky patří, by měli chodit na pravidelné každoroční prohlídky do některého z center digestivní endoskopie. Vysoce specializovaná centra čekají na akreditaci, a tu by měla získat v řádu týdnů. 

„Pokud odhalíme karcinom slinivky v raném stadiu a začneme rychle jednat, umíme prodloužit život pacienta na několik let. Potvrzuje to i řada mezinárodních studií, včetně nedávno publikované rozsáhlé studie CAPS. Dokazuje, že při dobře zacíleném screeningu rizikových osob se dožití prodlužuje z desítek měsíců až na 5 let, což je u této diagnózy obrovský úspěch,“ vysvětluje doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti (ČGS) ČLS JEP s tím, že u zhruba 10 % nemocných lze rakovinu slinivky předvídat.

Rakovina v rodině je riziko

Finální start screeningového programu dlouho zdržovaly administrativní chyby a některé zdravotní pojišťovny. Bohužel se také oddaluje rozvoj dalších moderních metod a specializovaných center. „Ukazuje se, že zatímco na odborné úrovni máme ambici být srovnatelní s vyspělými zeměmi, na organizační úrovni není tento elán patrný.“ Lékaři pacienty samozřejmě vyšetřovali i bez speciálních pracovišť. „U nás takto zkontrolujeme desítky lidí ročně,“ doplňuje doc. Urban, který je přednostou II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

Screening se podle něj týká osob, u nichž se rakovina vyskytuje v rodině, ohroženi jsou také lidé s tzv. BRCA genem, který je zároveň původcem karcinomu prsu. „Na pravidelnou kontrolu by měli chodit i ti, kteří dlouhodobě trpí zánětem slinivky, případně mají diagnózu polypózního syndromu (v tlustém střevě a v jiných částech trávicí trubice se tvoří mnohočetné polypy).“

Zákeřná rakovina slinivky břišní

Rakovina slinivky břišní patří mezi nejzákeřnější nádory vůbec. „Do poslední chvíle je bez příznaků, přestože se vyvíjí více než 10 let. Když začne mít člověk potíže, je už na léčbu často pozdě. Nemocných neustále přibývá a podle odborníků půjde do roku 2030 o nejčastější smrtelné onemocnění trávicího traktu. V Česku ročně onemocní 2 300 lidí, což zemi řadí na 6. místo v Evropě. Netrpělivě čekáme na přidělení statutu specializovaným endoskopickým pracovištím. V nich prohlížejí slinivku rizikovým jedincům zvlášť vyškolení endoskopisté, kteří mají k dispozici speciální gastroskop s ultrazvukovou sondou. Zatímco na běžném CT je nádor slinivky vidět až od 2 centimetrů, zkušený odborník s kvalitním přístrojem útvar odhalí už od 5 milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá přibližně 40 % pacientů dalších 5 let. Jakmile 1 centimetr přeroste, ale je stále menší než 2 cm, přežije pět let už jen 20 % nemocných,“ popisuje lékař.

Gastroenterologům se v tomto roce také podařilo významně zkrátit dobu mezi diagnózou a léčbou této vážné nemoci. Spolu s Českou chirurgickou společností pracují na zjednodušení a optimalizaci diagnostického procesu, který musí pacient s karcinomem slinivky před zákrokem prodělat. „Upřesnili jsme, co je u pacienta opravdu třeba vyšetřit, tak aby se zbytečně neprodlužovala doba do operace. Podařilo se nám proces zrychlit o několik týdnů, což je pro pacienty s diagnózou, kde hraje roli každý den, naprosto zásadní,“ dodává doc. Urban.

Zdroje: redakce, doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., nih.gov

KAM DÁL: Nemoc, která předchází rakovině: Hodně lidí o ní nemá ani tušení, říkají lékaři.

Klíčová slova: