Oslepnutí zabrání operace, je však jen pro vyvolené. Komu vlastně hrozí šedý zákal?

Zhoršení zraku se přitom nejprve projeví při intenzivním nebo slabém osvětlení
  |   názor

Šedý zákal vzniká kvůli zakalení čočky. Nejprve nemusí vidění výrazně ovlivňovat, ale postupně dochází ke zhoršování zraku, které se projevuje zamlženým viděním a částečným zkreslením obrazu a barev. Operace šedého zákalu je často nutná, ale ne každý na ni dosáhne. Netýká se přitom zdaleka pouze seniorů přesto, že právě u starších lidí je nejčastější příčinou slepoty.

Pravdou je, že šedý zákal je součástí přirozeného stárnutí oka, většinou se objevuje u starších lidí. Rostoucí počet pacientů s touto zdravotní komplikací tedy souvisí se zvyšujícím se věkem dožití.

Současně je ale třeba uvést, že šedý zákal se může vyskytovat i v mladších věkových kategoriích. Důvodem může být úraz, užívání určitých léků nebo jiné onemocnění. Pokud je šedý zákal vrozený, příčinou bývají zpravidla zevní vlivy v průběhu prenatálního vývoje.

Celosvětově je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Týká se 2 ze 3 lidí ve věku 65 let (čerpáno z knihy Oční lékařství, autor Pavel Kuchyňka a kolektiv). Ale nejen jich. Zhoršení zraku se přitom nejprve projeví při intenzivním nebo slabém osvětlení a při aktivitách vyžadujících zaostření.

Čím dříve se operuje, tím lépe

Léčba šedého zákalu spočívá v nahrazení zkalené čočky umělou, průhlednou. Přesvědčení, že zákal je nutné nechat "uzrát", je chybné. Naopak. Dle primářky MUDr. Věry Kalandrové z brněnské oční kliniky Lexum včasný zákrok snižuje rizika: „S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací a i pooperační rehabilitace bývá horší a delší. Nehledě na to, že s horším viděním bývá pacient ohrožen úrazem, nevnímá dobře barvy, neměl by řídit auto a celkově má horší kvalitu života. Operace pacienta nijak nezatíží, proto není důvod řešení šedého zákalu odkládat.“

Zatímco při některých zákrocích je vhodné volit zimní měsíce, v případě šedého zákalu je možné provádět náhradu celoročně. Pacienti přitom musí plánovat s předstihem. „Čekací lhůty na operace bývají v České republice do dvou měsíců, ale záleží na kapacitách jednotlivých pracovišť. Ve specifických případech může být operace šedého zákalu i akutní,“ upřesňuje MUDr. Martin Fučík z pražské kliniky.

Za co si budete připlácet

„Pojišťovny hradí základní typ nitrooční čočky, samozřejmě i základní čočky jsou na našich klinikách z vynikajícího materiálu a velmi kvalitní. Pokud ale pacient požaduje nejdokonalejší vidění, jakého lze dosáhnout, volí si čočku asférickou a v případě, že má astigmatismus, čočku asférickou torickou. Se všemi těmito čočkami vidí pacient ostře na jednu vzdálenost. Pokud se chce zbavit i brýlí na střední vzdálenost a do blízka, volí dále čočku víceohniskovou nebo trifokální,“ doplnila doktorka Kalandrová.

Po operaci je většina pacientů schopna odejít s doprovodem domů. Den po operaci zkontroluje stav oční lékař, vidění přitom bývá již v pořádku.

KAM DÁL: Fotka s bleskem vám může zachránit život. Odhalí dokonce i rakovinu, tvrdí lékař.


Životní styl