Strach z povodní? Ne! Posázaví chce být připraveno na velkou vodu

Zobrazit fotogalerii (7)
  |  

Snad každý má ještě v paměti ničivé povodně z jara roku 2013. Jak zabránit škodám způsobených velkou vodou, o tom rokovali starostové v Posázaví. Protipovodňová opatření v regionu budou stát přes 17 milionů korun.

Rozložit zátěž tak, aby se zmírnily dopady záplav na spodních tocích, zadržet vodu v krajině a eliminovat následky sucha. To je cílem společné studie obcí a měst, která řeší odtokové poměry největší řeky v regionu - Sázavy. Projekt počítá s náklady dosahujícími 17 228 954 korun.

Kdo to bude platit
"Projekt jsme připravili na základě poptávky regionu Posázaví v letech 2014–2020. Podle ní naše společnost měla tyto aktivity koordinovat. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy a Lesy ČR jsme vypracovali žádost o dotaci a uspěli jsme,“ řekl ředitel společnosti Posázaví Václav Pošmurný s tím, že dotace z Ministerstva životního prostředí pokryje pětaosmdesát procent nákladů.

Další milion korun na protipovodňová opatření přidá Povodí Vltavy, půlmilion přislíbily Lesy ČR a o zbývající milion se podle klíče obsahující výpočet délky toku v katastru a počtu kritických míst podělí obce a města Posázaví.

Solidárnost horňáků a dolňáků
Projekt neřeší samotnou řeku Sázavu. Protipovodňová opatření by se měla budovat co nejvýše na vodních tocích. Opatření budou navrhována na celém území tak, aby se zátěž v krajině rozložila rovnoměrně. Nebude tak třeba finančně nákladnějších opatření na spodních tocích, kde by jinak docházelo k ohrožení životů a majetku. "Jde o solidárnost mezi obcemi. Ty, které jsou výše na vodním toku, chrání ty, které leží pod nimi,“ vysvětlil Pošmurný.

Projekt snižující dopady záplav v Posázaví vyžaduje zapojení všech 84 dotčených obcí. Žádné z jejich území z tohoto nelze vyjmout. "To znamená, že i obce, které neposkytnou peníze, budou do projektu zařazeny, ale tíhu nákladů pak ponesou jejich sousedé,“ upozornil šéf obecně prospěšné společnosti.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru