Čertovy hlavy do skály vytesal liběchovický kuchař. Obec Želízy je slavná po celém světě

Čertovy hlavy jsou volně přístupné po modré turistické značce od obecního úřadu v Želízích
 

Nenápadná obec Želízy se nachází v údolí Liběchovky asi devět kilometrů severně od Mělníka. Žije tu něco přes 500 obyvatel, kteří ale mohou být právěm pyšní. Atraktivních míst je totiž v okolí obce skutečně velké množství. Dominantní jsou samozřejmě slavné Čertovy hlavy.

První zmínka o vsi Želízy je z roku 1360, kdy Mikuláš Pátek ze Želez pronajal zdejší statek strahovskému premonstrátskému klášteru. První zmínka o vsi Malý Hubenov, dnešní části Želíz na opačné straně Liběchovky, je pak z roku 1376. Malý Hubenov byl zpustošen během třicetileté války a znovu osídlen až na konci 18. století. Název obce je odvozován od železitých pramenů.

Želízy byly až do počátku 17. století českou obcí, postupně se však poněmčovaly a před první světovou válkou zde žily jen tři české rodiny. V roce 1921 se zde k české národnosti hlásilo pouhých 23 občanů.

V letech 1919-1923 zde v Stüdlově penzionu, kde má dnes pamětní desku, bydlel spisovatel Franz Kafka. Rovněž tu působil hudební skladatel Josef Křička, který byl i prvním českým kronikářem obce. Za druhé světové války byly Želízy v rámci Sudet připojeny k Velkoněmecké říši, po válce zpět k Československu a obyvatelé německé národnosti byli vysídleni.

Obec Želízy se dříve jmenovala Želizy. Německá varianta názvu obce je Schelesen. Leží v nadmořské výšce 180 m n. m. a mají rozlohu 11,06 km2.

Vyhlášené turistické centrum

Jádrem obce je vesnice Želízy na levém břehu Liběchovky a osada Malý Hubenov na pravém břehu. Součástí obce Želízy jsou ale i části Sitné a Nové Tupadly, které leží ve vyšší poloze ve vzdálenosti asi 3 a 5 kilometrů severovýchodně při hřebenové silnici III/27310.

Počínaje 19. stoletím je obec turistickým centrem. V Malém Hubenově se nachází kemp a koupaliště. Želízy a Malý Hubenov jsou rozcestím několika cyklotras a pěším značných turistických tras, mezi Želízami a Malým Hubenovem odbočuje krátká naučná stezka do mokřadu a lužního lesu v nivě Liběchovky. Na severním okraji vsi pak začíná chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Oblast je západně a jižně chráněna jako přírodní park Rymáň.

Samotná dominanta obce stojí při odbočce silnice na Dolní Zimoř. Jedná se o budovu s věžičkou s hodinami, v níž působí dvoutřídní obecní základní škola. Ta od roku 2003 tvoří jednu právnickou osobu s mateřskou školou, jejíž budova je na kraji vsi.

Čertovy hlavy

Kousek od obce Želízy najdete také monumentální skalní skulptury. Čertovy hlavy jsou asi devět metrů vysoké skalní reliéfy dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese.

Z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní dílo. Postaral se o něj sochař Václav Levý, a to v letech 1841-1846. Jednalo se o kuchaře liběchovského zámku a později také jednoho z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho pozdější díla naleznete v kostele sv. Karla Boromejského a v chrámu sv. Víta v Praze.

Čertovy hlavy jsou volně přístupné po modré turistické značce od obecního úřadu v Želízech. V těsné blízkosti je také jeskyně Klácelka s prostorem před jeskyní, kterému se říká Blaník. Najdete tu rozměrné reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého, Zdeňka Zásmuckého a trpaslíků, kteří kovají zbraně pro blanické rytíře.

KAM DÁL: Psala se zde historie národa i ideály husitské revoluce. V Malešově vojsko Jana Žižky na hlavu rozdrtilo Pražany.


Životní styl

Zdraví

Hobby