Reklamace zboží bez originální krabice nebo příslušenství? Vyzrajte na častý trik obchodníků

Obchodníci často nechtějí zboží bez původního obalu přijmout
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Pokud chcete reklamovat zboží v zákonné lhůtě, může se vám stát, že se obchodník bude dožadovat originální krabice s dovětkem, že jinak zboží nepřijme. Ačkoliv jde o častý trik obchodníků, kterým se snaží eliminovat zákaznické požadavky, dle zákona na takové jednání nemají právo. Postačí vám snadný argument.

Zákon v souvislosti s přijímáním reklamací neklade spotřebitelům žádné překážky v podobě originální krabice či příslušenství, kvůli kterým by své právo ztráceli. To znamená, že v žádném případě nemusíte předložit zboží k reklamaci v původním či neporušeném obalu a roky skladovat krabice na půdě.

Sluchátka i nabíječku můžete nechat doma

Žádný prodejce nemůže uložit zákazníkovi povinnost, kterou zákon nezná. Nepřípustně by tak omezil váš přístup k právům z vad zboží, čímž by porušil zákon. A to ani ve chvíli, kdy si to napíše do obchodních podmínek nebo reklamačního řádu. Pokud je totiž v takových ujednáních něco, co odporuje právnímu řádu, konkrétně v takovém případě občanskému zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele, nepřihlíží se k tomu. Právní norma je vždy nadřazena takovým soukromým ujednáním.

A není to jen krabice (pokud však chcete poslat zboží reklamovat, je dobré mít kartonovou krabici, která je určená pro převoz. Vyhnete se tak případným dalším dohadůl o rozbitém zboží.), co se stalo pro obchodníky „spolehlivým“ argumentem. Často požadují předložení veškerého příslušenství, typicky spočívajícího například ve sluchátkách při reklamaci mobilního telefonu. Ani na to ale nemají právo, protože nelze podmiňovat uplatnění reklamace předáním celého koupeného balíčku, pokud vada, pro kterou zboží reklamujete, nespočívá právě v tomto kusu příslušenství. Pokud žádáte o vyřešení reklamace opravou, jde o nepřiměřený požadavek. To neplatí, pokud uplatňujete své právo z vadného zboží odstoupením od smlouvy. V takovém případě musíte být připraveni vrátit zboží včetně kompletního příslušenství.

Jak snadno vyřešit reklamaci?

  • Zboží reklamujete u prodávajícího, a to buď osobně, či poštou. Může se stát, že je v záručním listě uveden konkrétní servis, kde můžete své právo z vadného plnění uplatnit. V případě nejasností se vždy obraťte na prodávajícího, od kterého jste výrobek zakoupili.
  • Prodejce však nemůže požadovat přepravení a doručení velké a těžké věci, pokud by takový krok způsobil spotřebiteli velké obtíže s nepřiměřeně vysokými náklady. Stejné to bude například se zabudovanou vanou či podlahou v kuchyni. V takovém případě se uplatní buď obhlídka u vás doma, nebo zaslání fotografií. Domluvte se s prodejcem.
  • Ke zboží nezapomeňte přiložit kupní doklad. Pokud jej nemáte, máte právo doložit nákup například výpisem z bankovního účtu, ze zákaznické karty, či dokonce svědectvím osoby, která vás při nákupu doprovázela. Nezapomeňte také, že obyčejné účtenky často blednou a údaje k nákupu už by na nich nemusely být po dvou letech čitelné. Je dobré si je ofotit, nascanovat, případně okopírovat. Klasický papír tak rychle nebledne.
  • Na reklamaci máte ze zákona 24 měsíců. Zboží, které podléhá rychlé zkáze, má uvedenou dobu trvanlivosti.
  • Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Pokud se tak stane, jedná se o porušení smlouvy a vy máte právo od ní odstoupit a žádat vrácení peněz. Odesíláte-li balík poštou, je dnem uplatnění reklamace den, ve kterém zboží dojde adresátovi do schránky.

Zdroje: autorský článek

KAM DÁL: Pomsta matek, která ublíží dítěti: Napíšu tě do rodného listu, až si mě vezmeš!