Poškozený kufr hlaste na letišti hned po příletu. Hodit se vám bude účtenka i palubní lístek

Pokud kufr narvete k prasknutí, letecká společnost vám pravděpodobně náhradu za poškození nepřizná
Zobrazit fotogalerii (4)
  |   zajímavost

Pokud čekáte na letišti u pásu na kufr, abyste si užili vysněnou dovolenou, a místo toho vám přijede jen rozbitá kupa plastu, je čas na reklamaci. Podívejte se, na co máte nárok a jak v takovém případě postupovat.

První pravidlo zní jasně – při každém vyzvednutí na letišti si zavazadlo zkontrolujte, abyste mohli situaci řešit okamžitě a nemuseli později prokazovat, že k poškození došlo skutečně vlivem letištní přepravy. Ať už je kufr poničený, zašpiněný, nebo mu chybí některá část (typicky madlo či kolečko), vyrazte na přepážku s reklamacemi. Ne vždy je to však tak jednoduché, jak letecké společnosti prezentují.

Za kufr plnou částku pravděpodobně nedostanete

Reklamačních přepážek může být na letišti více, obvykle každá zastupuje jinou leteckou společnost. Záleží tak na tom, s kým jste letěli. Ukážete, co je špatně, a společně se zaměstnancem letiště vyplníte protokol. I tady ale platí pravidlo, že čím dřív, tím líp. Nepochybně jsou však situace a možné vady, které zjistíte až doma.

Za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadla dopravce odpovídá. Nezapomínejte však, že vaší povinností je udělat vše pro to, aby se takové riziko minimalizovalo – máte kufr naplněný „tak akorát“, je obalený fólií a zamčený a křehké věci jsou zabezpečeny. Poté máte podle Montrealské úmluvy nárok maximálně na 1 131 SDR. Jde o Special Drawing Rights, jednotnou měnovou a účetní jednotku užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu, která odpovídá zhruba 1 250 eurům. 

Výše kompenzace se však v jednotlivých případech liší a bude se odvíjet od řady faktorů, jako je například stáří zavazadla, závažnost konkrétního poškození a další. Obvykle mají taková pravidla stanoveny samy letecké společnosti. Ta sice musí být v souladu s právem, ale mohou se drobně lišit.

Sjednejte si pojištění

Obvykle očekávejte v případě úspěšnosti vašeho nároku spíše poměrnou část, a nikoliv plnou. V praxi to znamená, že jestli vás kufr před pěti lety stál 200 eur, sotva dostanete tuto částku. Je však dobré mít schovanou účtenku od kufru, která vám poslouží jako důkazní materiál, jak velká škoda vám neopatrnou manipulací zaměstnanci letiště vznikla.

O něco jistější variantou je pak pojištění zavazadel, případně příplatek za převoz křehkého zavazadla, pokud máte v kufru skryté poklady.

Jak postupovat krok po kroku?

  1. Okamžitě informujte letištní personál: Předejte informaci o poškozeném kufru pracovníkům letiště nebo společnosti zajišťující odbavení zavazadel. Ideálně to udělejte přímo na přepážce příslušné letecké společnosti.
  2. Vyplňte protokol o poškození zavazadla: Požádejte o formulář a vyplňte všechny potřebné informace o poškození vašeho kufru. Budete potřebovat minimálně zavazadlový lístek, letenku, palubní vstupenku. Musíte prokázat, že jste do letadla opravdu nastoupili a kufr odbavili.
  3. Požádejte o potvrzení: Požádejte o potvrzení, že jste nahlásili poškození zavazadla, ideálně ve formě písemného dokladu. Tento doklad bude pro vás cenným důkazem v případě dalších nejasností.
  4. Všechno foťte: Udělejte fotografie poškození vašeho kufru. Mohou se vám hodit při další komunikaci s letištěm nebo pojišťovnou. Ujistěte se, že je evidentní, kdy byly fotografie pořízeny.
  5. Zeptejte se na postup dalšího řešení: Požádejte letištní personál o informace ohledně postupu pro náhradu nebo opravu poškozeného zavazadla. Zjistěte si, jak dlouho může tento proces trvat a jaké kroky budou následovat. Obvykle by měla být reklamace vyřízena do standardních 30 dní.
  6. Uchovávejte veškeré doklady: Uschovejte všechny doklady, včetně potvrzení o hlášení škod na zavazadle a jakýchkoli dalších dokumentů, které obdržíte od letecké společnosti nebo letištního personálu. 
  7. Případně kontaktujte pojišťovnu: Pokud máte pojištění na cestovní zavazadla, můžete kontaktovat svou pojišťovnu a informovat ji o vzniklé situaci. Zjistěte si, zda máte nárok na náhradu za poškozený kufr, a postupujte podle pokynů pojišťovny.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Hledáte důkaz o partnerově nevěře? Můžete skončit ve vězení.