Proč (ne)chtít Miloše Peteru v křesle hejtmana? Co se slíbilo a neudělalo?

 

Když nějaká etapa končí, je to většinou ideální čas na hodnocení. Post hejtmana Středočeského kraje není výjimkou. Právě naopak, je potřeba se podívat alespoň na hlavní priority, které se podařilo v době vládnutí ČSSD splnit a které ne. A pak se rozhodnout, komu hodit v krajských volbách svůj hlas.   

Začněme však takovou malou perličkou. Dohledat dnes volební programy některých stran z doby před čtyřmi lety je práce pro Sherlocka Holmese. Z oficiálních webových stránek je stáhly prakticky ihned po volbách. Jestli nechtěly, aby se daly v budoucnosti konfrontovat, nebo to je jen náhoda, to nechť si každý posoudí sám.

V každém případě před minulými volbami bylo pro všechny demokratické strany hlavním motem téma dopravy. Logicky, když Středočeský kraj patří k nejrozkopanějším a nejhůře sjízdným v celé republice. To se bohužel za čtyři roky nezměnilo. Stále se vozíme po tankodromech a uzavírek je tolik, že se vyplatí uvažovat o malém letadle. 

Přesto si Miloš Petera může připsat jedno velké "dopravní" vítězství. "Pokračovali jsme v projektu žákovského jízdného. Každý rodič každého školáka ve Středočeském kraji si mohl zažádat o proplacení nákladů na dojíždění do školy," přednesla mluvčí úřadu hejtmana Michaela Drobná. Jistě dobrý počin, který si určitě zaslouží uznání. 

Jenomže pak tu máme například integraci veřejné dopravy s Prahou. Tam to značně pokulhává. I když se povedlo alespoň částečně integraci provést, většina kraje si o ní může nechat maximálně tak zdát v hodně divokých snech. Dokonce ani Kladno, které bylo v plánu údajně na sto procent, se nedočkalo. Naopak obyvatelé města měli velký problém s autobusy do Prahy, protože se některé linky zrušily a soukromí dopravci si samozřejmě jezdili, jak uznali za vhodné. 

Co bylo klíčové?

ČSSD chtěla „zvýšení atraktivity veřejné dopravy“. Ani to se příliš nepovedlo. Ale budiž, to by se asi dalo prominout. Je tam vidět alespoň nějaký, byť ne úplně dokonalý pokrok. Co je však velkým selháním současného vedení kraje, je fakt, že se nepodařila dostavba Pražského okruhu a dálnic D3, D4 a D6. Za osm let, co je současná vládnoucí strana u moci. 

Tohle bylo z pohledu Středočeského kraje, potažmo Prahy, naprosto klíčové. Jednat o tom se opět začalo až před volbami. Narychlo a nejspíš jen proto, protože se blíží boje o posty na další čtyři roky. Bohužel ani prostředky investované do dopravy se nijak výrazně nezvýšily, právě naopak. Výsledkem je i pozdní a špatná reakce na zavedení modrých parkovacích zón v dalších částech hlavního města. Absence P+R parkovišť v okolí Prahy se citelně projevuje dnes a denně v nekonečných zácpách. 

Samostatnou kapitolou je pak případné rozšiřování tramvajových linek do Jesenice a dalších částí kolem Prahy. Něco takového je zatím jen krásným předvolebním slibem, který má však do realizace pořádně daleko. Už proto, že v plánech hlavního města se s ničím takovým nepočítá. Takže jakákoli proklamace, že se začne budovat, je zcela scestná. 

Co slibují do dalšího volebního období?

1. dokončit projekt integrace veřejné dopravy s Prahou, zavede jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a děti do 10 let ve veřejné dopravě

2. bude investovat do krajských nemocnic, pomáhat zabezpečit dostupnost praktických lékařů a dětských lékařů po kraji 

3. vyvíjet úsilí pro zahájení dostavby silnice 511, dálnice D3 a s ní souvisejících staveb, vybudovat propojení D7 a D8

4. ve školství rozvíjet tzv. duální systém vzdělávání, kdy firmy podporují stipendii jimi žádané studijní obory

Voliči, stačí to?

Nicméně jsou zde i další věci, které si může Miloš Petera přičíst jako kladné body. Například rozšíření počtu lůžek v domovech seniorů a uspokojení všech občanů kraje, kteří tuto službu potřebují. "Také jsme stabilizovali našich pět krajských nemocnic jako páteřní síť zdravotnických služeb v kraji a investovali do nich téměř 2 miliardy korun," našla další pozitivum Drobná. Právě tyto dvě věci spolu s výše zmíněným proplácením jízdného si kraj určil za tři nejvýraznější úspěchy.

Je na vás, jestli to vnímáte jako dostatečné za čtyři roky (celkově je ČSSD ve Středočeském kraji let osm), nebo jde o něco, co nemusí být až tak důležité, protože daleko větší priority leží někde úplně jinde. Máme za sebou éru, která může pokračovat, nebo skončit.

Každý by se měl tedy zamyslet, jak se mu v kraji žije, dýchá, cestuje vlakem, autobusem nebo autem, jestli má veškerou dostupnou péči. A pak jít a hodit svůj hlas té straně, která buď může pokračovat v započatém díle, nebo začít pracovat zcela jinak. 

Oznámkujte práci hejtmana jako ve škole: