V Sedlčanech je možné hlučet hluboko do noci, ale jen výjimečně

V zimně rušení nočního klidu příliš nehrozí
  |  

Novela zákona o přestupcích striktně stanoví noční klid od 22 do 6 hodin. Každá výjimka musí být zakotvena v příslušné obecní nebo městské vyhlášce. Proto vedení sedlčanské radnice přijalo vyhlášku, která stanoví konkrétní akce, při nichž zkracuje obvyklou dobu nočního klidu.

"Noční klid nemůže být změněn na konkrétní akci ve správním řízení, jak tomu bylo dosud, ale musí to být stanoveno vyhláškou. Proto vyhláška stanoví, aby v noci ze silvestra na Nový rok byla doba nočního klidu vymezena od tří hodin do šesti hodin do rána," uvedl sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.

Výjimky potvrzují pravidlo
Druhým termínem, kdy je možné venkovní akci uspořádat a ukončit i v pozdějších hodinách, než je dvaadvacátá, je noc z 30. dubna na 1. května, čili o takzvaných čarodějnicích. Opět se doba nočního klidu krátí od 3 do 6 hodin do rána. Dalšími dvěma tradičními akcemi jsou Městské slavnosti Rosa. Letos termín jejich konání vychází na pátek 23. a sobotu 24. června.

Venkovní program by měl končit nejpozději ve tři ráno s tím, že je noční klid opět do 6. hodiny. "Stejně tak jsme zkrátili v návrhu vyhlášky dobu nočního klidu při sedlčanské pouti, která letos připadne na 20. srpna," upřesnil místostarosta Sedlčan s tím, že po 22. hodině se bude možné venku veselit jak v pátek 18., tak i v sobotu 19. srpna.

Předzahrádky jen do 22 hodin
Poslední akcí, kterou Sedlčanští do vyhlášky zařadili, je Sedlčanský rockfest – uskuteční se o druhém víkendu v červnu večer, v pátek 9. a sobotu 10. června. Na veškeré aktivity, které se konají v kulturním domě a dalších budovách a v sálech, se toto nové legislativní omezení nevztahuje. Na veřejném prostoru však nesmí docházet k rušení nočního klidu. Předzahrádky v Sedlčanech, a to bez výjimky, nesmí po dvaadvacáté hodině fungovat.

Venkovní akce soukromého charakteru, při nichž se nevybírá vstupné, například oslavy narozenin, nelze vyhláškou ošetřit. Pokud někdo hlučné chování oznámí policii, postupuje se podle obecných pravidel o rušení nočního klidu. Zařadit do vyhlášky lze akci, která je pořádaná soukromou osobou, ale je současně veřejně přístupná. Nová vyhláška nestanoví výši pokut, na tu pamatuje přestupkový zákon.

Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:

a) napomenutí,

b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč,

c) zákaz činnosti,

d) propadnutí věci,

e) zákaz pobytu.

 

V praxi se nejčastěji řeší nepovolená hudební produkce v různých podnicích a v takové situaci je za přestupek postižitelný provozovatel restaurace


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru