Kuřička hadcová: Kriticky ohrožená rostlina, kterou mohou spasit na Benešovsku

Kuřička hadcová ve svém přirozeném prostředí
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Ani sloni, ani lvi neubývají tak rychle jako kuřička hadcová. Rostlinka je endemitem a kromě České republiky tedy jinde neroste. Z hlediska ohrožení je řazena do kategorie C1, tedy kriticky ohrožený druh. Vyskytuje se pouze na dvou lokalitách na světě. Obě místa jsou na Benešovsku. Teď kuřičku ale budou moci lidé pěstovat na zahrádce.

Jednou z metod záchrany přírodního unikátu kuřičky hadcové je také její pěstování v soukromých zahradách. Jde o unikátní metodu, která zatím nebyla v České republice pro záchranu žádného rostlinného druhu využita.

Podobně, jako jsou v zoologických zahradách chovány ohrožené druhy zvířat, na vaší zahradě může růst záchranná populace kuřičky hadcové. První zájemci o pěstování kriticky ohrožené kuřičky jsou z Bernartic a z Vlašimi. Program pěstování v zahradách začne v dubnu 2017.

Záchrana může přijít od zahrádkářů z Benešovska

Program zahrnuje nejen pečování o území, kde kuřička hadcová roste, ale i rozšíření povědomí veřejnosti o této rostlince. Ochranáři přírody z Vlašimi proto přišli s unikátním nápadem. Zájemci mohou tuto vzácnou rostlinku pěstovat i na svých zahrádkách.

"Jsme zaměření především na zahrádkáře, kteří žijí v okolí lokalit, kde se kuřička vyskytuje. Což znamená kolem obcí Kamberk a Bernartice. Pěstovat kuřičku ale mohou obyvatelé celého Benešovska," uvedl projektový manažer programu Ondřej Pašek, který také komunikuje se všemi zájemci, kteří by unikát chtěli mít na své zahrádce.

Proč kuřička hadcová tak rychle mizí?

Vyskytuje se pouze na osluněných stanovištích, kde horninový podklad tvoří hadec. Skalky a rozvolněné trávníky, které jsou jejím domovem, jsou přitom čím dál více stíněny šířícími se dřevinami, přibývá také opadu jehličí.

V takových podmínkách získávají navrch konkurenčně zdatnější rostliny. Jednou z aktivit naplánovaných v rámci projektu je proto zlepšování stavu stanovišť pomocí prosvětlování lokalit, strhávání drnu, kosení a lesní pastvy. Dalšími jsou vytvoření záchranné populace, posilování populací vyséváním či vysazováním a záchranné pěstování v soukromých zahradách.

Kuřička hadcová patří v rámci EU mezi prioritní druhy vyžadující přísnou ochranu na celém území členského státu, chráněna je i Bernskou úmluvou. Financování projektu je podpořeno z komunitárního programu Evropské unie. A právě toho se chytli pracovníci ČSOP Vlašim, kteří se snaží za pomoci dotací rychle mizející endemitní rostlinu zachránit.

Zachrání zahrádkáři mizející rostlinu?

Zájemci o záchranný program  kuřičky hadcové nebo také kuřičky Smejkalovy si mohou nechat založit na zahradě hadcovou skalku, získají návod na pěstování, sazenice kuřičky a cedulku s vysvětlením významu zapojení v záchraně rostliny. K záchrannému pěstování v soukromých zahradách bude vytvořena pracovní skupina složená z odborníků a organizací zabývajících se ochranou vzácných druhů rostlin a následně budou vybrány i další druhy vhodné pro tento způsob ochrany.

"Všechny potřebné věci přivezeme a skalku vyskládáme tak, aby se kuřičce dařilo. Zahrádkáři samozřejmě dostanou i návod na pěstování, budou jim pravidelně radit odborníci a také dostanou tabulku na plot nebo ke skalce s vysvětlením jejich role v záchraně rostliny," prozradil Ondřej Pašek s tím, že k jednotlivým zahrádkářům, kterých se doposavad přihlásilo sedm, budou ochranáři dojíždět od dubna.

Kuřička se nachází v oblasti Hadce u Želivky, leží v místě dolnokralovických hadců na levém břehu vodní nádrže Švihov. Druhou lokalitou je evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř.

 

Kuřičku chce pěstovat i obec Kamberk

Zájemci o záchranu kuřičky se mohou přihlásit na e-mailu ondrej.pasek@csop.cz.  

"Pomozte nám zachránit kuřičku hadcovou a vyzkoušet novou metodu ochrany přírody," obracejí se na zahrádkářskou veřejnost z Benešovska ochranáři. Ti už na téma pěstování kuřičky na zahrádkách uspořádali seminář například v restauraci v Kamberku, kde by rádi květinu vysadili uprostřed obce, u autobusové zastávky, kde je v tuhle chvíli vytvořený malý parčík.

 

 S čím může zachránce kuřičky počítat?

- ČSOP Vlašim vám pomůže založit hadcovou skalku na zahradě
- získáte návod na pěstování kuřičky, semena nebo sazeničky
- pravidelně vám budou radit odbornice z Botanického ústavu AV ČR
- získáte také tabulku na plot nebo ke skalce s vysvětlením vaší role v záchraně rostliny

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru