Zřizovatel versus ředitel. Mají radní zasahovat do vedení školy?

Z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (sídla radnice) je to do školy opravdu kousek. Někdy si však lidé fyzické blízkosti navzdory, mohou být osobně na hony vzdáleni...
  |  

Škola je pro fungování obce víc než podstatná. O tom, jak dopadají dlouhotrvající spory na školní půdě, svědčí příklad z Řevnic. Po odchodu ředitelky Seidlerové, kvůli němuž probíhá na stránkách radničního časopisu neutuchající diskuze, vyvstávají otázky nové. Do řevnické základní školy byli přizváni externí poradci. Jejich činnost a výstupy z ní nebyly doposud veřejnosti řádně vysvětleny.

Málokterá základní škola budí takové vášně jako ta řevnická. Po konkurzním řízení v roce 2013, které rozpoutalo velké vášně a dalo vzniknout peticím, billboardům nebo třeba spolku Řevnice dětem, (o němž bude ještě řeč), nyní škola zažívá další debatu o své budoucnosti.

Všechno začalo již 26. srpna. Tehdy dostala ředitelka Seidlerová na schůzce se starostou na výběr, zda bude odvolána nebo zda podepíše odstoupení. Na stejné schůzce se poprvé objevila i „nezávislá“ expertka Andrea Vedralová. Společně s Milanem Kotíkem byli najatí radnicí, nikoliv školou. Na konci listopadu uspořádali ve škole dva workshopy. Toho s rodiči se účastnila opoziční zastupitelka Dercová, na setkání s učiteli byl zase přítomen starosta Smrčka. Výstupy těchto setkání vypadají zatím mlhavě

Byli jsme přizváni, škola se rozhodne, zda nás využije

Expertka paní Vedralová, v současné době ředitelka „Školy můj projekt“ , působila jistý čas jako metodička ve společnosti SCIO, kde shodou okolností ve stejné době pracovala i exředitelka ZŠ Řevnice Štěpánka Rajchlová. Milan Kotík zpracovává programy pro školy (více na stránkách společnosti AISIS) a je uznávaným odborníkem.

Zeptali jsme se na parametry spolupráce Milana Kotíka a dostalo se nám poměrně stručné odpovědi: „Byl jsem přizván k podpoře fungování školy. Nyní dáváme stávajícímu vedení školy nabídku workshopů ke stabilizaci situace; škola se rozhodne, jestli nabídku přijme nebo ne...to je celé.“ Na to, co se mu povedlo při setkáních uskutečněných na konci listopadu zjistit, již ČtiDoma.cz neodpověděl.

Podle našich kontaktů uvnitř školy se však situace nyní spíše stabilizuje, a to nikoliv díky externím poradcům. Dusnou atmosféru zažívali zaměstnanci školy z velké části kvůli tomu, že do školy chodila kontrola za kontrolou, z nichž značná část do školy zamířila na základě podnětů výše zmiňovaného spolku Řevnice dětem.

Nepříjemná atmosféra vedla k odstoupení ze školské rady i Jiřího Kylara, pro nějž následkem událostí a kvůli jednání zřizovatele přestala práce pro školu dávat smysl. Krátce po svém odchodu z rady se rovněž dostal do střetu se spolkem Řevnice dětem, o jejichž činnosti se rozepsal v časopise Ruch. Následně spolek obvinil Kylara z pokrytectví, neboť prý kritizuje udávání, ale přitom nedávno sám podal trestní oznámení. Na vysvětlenou přidáváme informaci, která v časopise Ruch nezazněla, a to, že trestní oznámení pana Kylara se školou nijak nesouviselo. Podal totiž trestní oznámení na prezidenta Miloše Zemana v souvilosti s jeho xenofobními výroky.

Na základě informací z workshopů budeme formulovat vizi školy

Externí poradkyně rady obce paní Vedralová se v časopise Ruch rozhovořila trochu více: „Nabídli jsme rodičům nástroj, který jim umožnil se hlouběji zamyslet nad tím, co od školy očekávají. Současně mohli své názory sdílet a diskutovat s jinými rodiči.“

Dále uvedla, že informace získané na setkáních s rodiči a pedagogy budou použity při formulování vize školy. Vize má být údajně připravovaná současně s výběrovým řízením na nového ředitele školy. Vize je jistě podstatná, ale škola ji už má, odrazila se i na novém webu a logu, společně s učiteli a rodiči, ji zpracovala ředitelka Seidlerová. Proč je jediným komunikovaným výstupem expertky právě vize? Proč se v Ruchu nevyjádřil i pan Kotík, a ani na naše otázky neodpovídal příliš ochotně? Proč ani rodiče, kteří se workshopu zúčastnili, nejsou ze setkání s odborníky o mnoho moudřejší než před ním? Právě ti, kteří do školy posílají své děti, by si zasloužili vědět, co se na škole odehrává. Obzvláště v situaci, kdy radnice přizve na školu externí odborníky, kteří jistě nepracují pouze z dobré známosti, nebo snad ano?


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru