Nejbohatší omyl na světě. Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, ale nebyl první

Kryštof Kolumbus na území Nového světa
 

Díky tomuto muži se Amerika od základu změnila. Kryštof Kolumbus svým poněkud náhodným objevem bohatého a rozsáhlého území na mapě zahájil období kolonizace, které odstartovalo novou éru naší civilizace. Lidé mu za tento objev strhávají sochy, ale kdo vlastně byl člověk, který vlastně zásadně pozměnil svět a načal kapitolu, která se píše dodnes?

Kryštof Kolumbus v rámci závodů mezi monarchiemi s cílem kolonizovat nová území přeplul Atlantský oceán celkem čtyřikrát, přesto nebyl prvním Evropanem, který objevil Ameriku.

O pět století dříve se tento čin podařil norské expedici vedené Leifem Erikssonem, kteří se usadili na území dnešního Newfoundlandu. Prvenství v tomto ohledu nehrálo tak významnou roli. Jiná doba a jiný kontext totiž zásadně zamíchal kartami, aby právě Kolumbův náhodný objev napsal první slova Nového světa. Jaké další zajímavosti ze života mořeplavce možná neznáte?

Kdo byl Kolumbus?

Odkud vlastně byl slavný mořeplavec? Některé historické hypotézy pracují s verzemi, že jeho původ bychom našli v Katalánsku, Portugalsku či Polsku. Ani jedna nemá silnou oporu v pamětech a faktech, které o Kolumbovi víme. Nejpravděpodobnější verze je tak ta, která tvrdí, že se narodil v Janově v dnešní Itálii. Další teorie rozvíjejí, že se jednalo o španělského Žida, ale k tomuto tvrzení také neexistují hluší informace.

Od mládí si přivydělával jako námořník a obchodník na lodích plujících přes Středozemní moře. Jednu dobu také pracoval jako žoldnéř pro Reného I. z Anjou. Později jako obchodní zástupce docestoval třeba na Island, ale také navštívil Afriku a Anglii. Následně pracoval jako nezávislý kreslíř map v Portugalsku. Zde měl dosud známý svět jako na dlani…

Bez podpory

Původní plán zněl jinak. Znalec map a literatury si moc dobře uvědomoval, že země je kulatá. Když se tak mluvilo o cestách do Asie ve smyslu, že lodě poplují na východ, oponoval, že stejně tak je možné plout na západ. Vycházel z mnoha zdrojů, ale také zajímavých detailů. Od námořníků třeba slyšel o opracovaných kusech dřeva, které přinesl západní vítr, nebo o o lidských mrtvolách s širokými obličeji.

Kolumbus tak už kolem roku 1476 požádal portugalského krále Toscanelliho, aby ho finančně podpořil. Byl odmítnut, ale v jeho záměru ho král podporoval. 1484 předložil své plány na cestu do Asie jinému portugalskému králi Janu II. Portugalskému, který byl synovcem Jindřicha Mořeplavce. Jeho poradci však návrh pokládali za neproveditelný.

Když se nedařilo v Portugalsku, odcestoval do sousedního Španělska, kde dva roky čekal na posudek od královské rady Ferdinanda II. Aragonského. Zároveň vyslal svého bratrance se stejnými plány do Anglie za Jindřichem VII. Z Anglie nepřišla žádná zpráva a španělská rada návrh zamítla.

Když se Kolumbus svěřil se svými problémy převorovi kláštera La Rábida Juanu Pérezovi s dodatkem, že půjde hledat podporu do Francie, ten rychle vyhledal španělskou královnu Isabelu, která slíbila, že po dobytí Granady dostane Kolumbus finanční podporu.

Jeho nároky nebyly malé. Chtěl být admirálem a místodržitelem objevených zemí, žádal také šlechtický titul a samozřejmě vysokou finanční odměnu. Nakonec královský dvůr 17. dubna 1492 všechny Kolumbovy nároky přijal.

První plavba

Ze španělské Huelvy vypluly tři lodě. Největší Santa María, Pinta a Nina. Celá flotila měla kolem sta mužů. Kolumbus si psal lodní deník, který je zachovaný v upravených dopisech.

První člověk, který viděl Nový svět, byl 12. října Rodrigo z Triany. Jednalo se o Kanárské ostrovy, konkrétně o Bahamy. Následně Kolumbus objevil i Kubu a Haiti. 18. února 1943 doplul Kolumbus na ostrov Santa Maria a nakonec zakotvil v Cascais západně od Lisabonu.

Kolumbus byl následně ve Španělsku přijat vřele a jeho úspěch byl náležitě oceněn. Chystala se tak druhá mnohem větší výprava o sedmnácti lodích a 1 000 mužů. Úkol byl jasný: najít bohatství a přesvědčit místní obyvatelstvo, aby se obrátili na křesťanství.

Následovala ještě třetí a čtvrtá výprava, která už jen navazovala na fakt, že se objevilo nepředstavitelné bohatství. S tím byly však postupně spojené i vraždy domorodců. Kolonizace Nového světa je tak prvním krokem příběhu dnešní Severní, Střední a Jižní Ameriky. Svět se otočil vzhůru nohama. Kolumbus umírá 20. května 1506 ve věku 54 let ve španělském Valladoidu.

Zdroj: Česká televize, Český Rozhlas

KAM DÁL: Šílené pražské domy, které si zaslouží obdiv. Obrovská pyramida a místo plné revizorů