Poslední masový projev odporu proti komunismu. Sokolové byli zatýkáni už během sletu

V roce 1948 byl poslední XI. všesokolský slet demonstrací proti komunistickému režimu
 

Nově nastupující totalita chtěla XI. všesokolský slet proměnit v dílo propagandy. Místo toho se jednalo o poslední výkřik odporu vůči komunistické moci. Tisk a lid se nesměl nic dozvědět a někteří “provokatéři” skončili ve vězení. Jak celý slet vlastně probíhal?

Jednalo se o jeden z posledních svobodných projevů. XI. všesokolský slet v Praze probíhal od 19. do 27. června 1948. Tehdejší komunistická propaganda se rozhodně nevracela k tradici původní myšlenky vlastenecké myšlenky, ale na pozadí sokolského sletu se rozhodla tisk plnit oslavnými texty o mládeži, které předznamenávaly budoucí spartakiády.

Ty totiž jak známo tradiční Všesokolské slety nahradily. Samotní sokolové se však nebáli projevit i odvážný manifest, a to bez ohledu na to, kolik let jim bylo. Hned ti nejmladší se totiž neohroženě pustili do provokace…

Ať žije Beneš

XI. všesokolský slet v Praze se v roce 1948 odehrál ve třech vlnách. Jako první na Strahovském stadionu vystoupilo žactvo. Ještě před zahájením cvičení začali provolávat: “Ať žije prezident Beneš!” V době, kdy už byl na hradě usazen komunistický prezident Klement Gottwald, šlo o jasný manifest vzdoru a projevené autoritě vůči Edvardu Benešovi, který byl v očích veřejnosti stále velkou osobností našich dějin.

Jejich volání zaznamenaly mikrofony Československého rozhlasu a velmi rychle se tento čin šířil po celé republice. Komunistický aparát reagoval vzápětí. Tradiční pochod žactva Prahou byl zrušen. Propaganda se odvolávala na počasí, což bylo krajně podezřelé. Tisk v tomto ohledu plnil službu, protože v novinách se psalo, jak smutné je, že talentovaná československá mládež nemůže projít Prahou jen kvůli špatnému počasí. Události však měly mnohem zajímavější vývoj.

Odvrátit hlavu

Průvod dorostenců Prahou se postaral o mnohem odvážnější manifest vzdoru vůči komunistickému režimu. Kromě provolávání ze strany Sokolů a přihlížejících prezidentu Edvardu Benešovi se situace vyhrotila na Staroměstském náměstí, kde byla postavena hlavní tribuna. Zde na průvod čekal samotný Klement Gottwald.

Když dorostenci míjeli prezidenta Gottwalda, tak na gesto odporu odvrátili hlavu na druhou stranu. Jasný vzkaz, jasný manifest odporu a svobodného nesouhlasu s politikou jedné strany. Do tisku se samozřejmě tato událost nikdy nedostala a na stránkách novin se lidé mohli dočíst, jak krásnou a silnou máme mládež.

Třetí průvod Prahou patřil nejstarším sokolským ženám a mužům. Na to už byl režim připraven a průvod doprovázely Lidové milice i Sbor národní bezpečnosti. Kdo provokoval či se projevil svobodně, byl zatčen, vyhozen z práce, ze školy a ze Sokola.

Smutným faktem však zůstává, že se jednalo o nejmasovější protest vůči nastupujícímu režimu po tzv. Vítězném únoru Komunistické strany v roce 1948. Česká obec sokolská byla za tento čin v tichosti zrušena a nahrazena aktivitami, jako byl pionýr a spartakiáda. Až o 41 let později se Sokol vrátil po sametové revoluci. Během následujících tří let byla Obec sokolská násilně začleněna do Jednotné socialistické tělovýchovy. Po těchto událostech z června 1948 bylo nuceno opustit Sokol 11 tisíc členů.

KAM DÁL: Největší stadion na světě se rozpadá na kousky. Slavnou minulost Strahova vystřídala nejistá budoucnost

 


Hobby